- +  
 CBIMO, marzec 2013   CBIMO, 2011

 

Pracownicy Naukowi (ze stopniem dr)  

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - Dyrektor CBIMO           

dr hab inż. Sławomir Lisiecki - Adiunkt (Z-ca Dyrektora CBIMO)           

dr inż. Małgorzata Mizielińska - Adiunkt

dr inż. Patrycja Sumińska - Asystent badawczy           

dr Agnieszka Romanowska-Osuch - Asystent naukowo-dydaktyczny

dr inż. Wioletta Krawczyńska - Asystent naukowy           

dr inż. Agnieszka Krudos (Muszyńska) - Asystent naukowy (Starszy referent techniczny) 

dr inż. Katarzyna Sobecka - Asystent naukowy (Starszy referent techniczny) 

dr inż. Agnieszka Bednarczyk-Drąg – Asystent naukowy

dr inż. Agnieszka Wołosiak-Hnat – Asystent naukowy (Referent techniczny) 

dr inż. Krzysztof Zych – Asystent naukowy (Starszy referent techniczny)

dr inż. Filip Jędra (staż zagraniczny)

dr inż. Monika Mężyńska - Asystent naukowy (Referent techniczny)

dr inż. Urszula Kowalska (Kuźmicz) - Starszy technik

                    

Pracownicy Naukowo-Techniczni (osoby zatrudnione w projektach badawczych)

mgr inż. Marcin Soból - Starszy technik/doktorant             

mgr inż. Alicja Mężykowska - Starszy referent techniczny

mgr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska - Technik/doktorant           

mgr inż. Marta Rogalewska - Technik/doktorant           

mgr Michał Jarosz - Starszy referent techniczny

mgr inż. Magdalena Stobińska - Starszy referent techniczny/doktorant                

mgr inż. Dawid Urbański - Starszy referent techniczny/doktorant

mgr inż. Marek Jotko - Starszy referent techniczny 

mgr inż. Iga Chodzyńska - Starszy referent techniczny 

mgr inż. Jerzy Pankowski – Starszy referent techniczny

mgr inż. Grzegorz Bańcarz – Starszy technik

mgr inż. Magdalena Łabuda – Starszy technik

mgr inż. Maksymilian Dajworski – Starszy referent techniczny

 

Doktoranci

mgr inż. Garri Ternovoy

mgr inż. Qihao Tan

mgr inż. Alicja Fedorowicz

mgr inż. Łukasz Łopusiewicz

mgr inż. Beata Kudawska (zaocznie)

 

Pracownicy Administracyjni   

mgr Justyna Habera - specjalista/menedżer projektu    

mgr Małgorzata Jakian - samodzielny referent (1/2 etatu)                  

 

Pracownicy Obsługi Technicznej  

Ryszard Skowroński - starszy referent           

mgr inż. Emil Romaniszyn – technik

Sebastian Winowicz - technik

Wioletta Busse-Drzazgowska – pracownik porządkowy          

      

UWAGA:

kontak e-mailowy: imię.nazwisko@zut.edu.pl, kontakt telefoniczny: KLIKNIJ

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty