- + Program badawczy CBiIMO na lata 2011-2016  

Obecnie realizowane w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych działania badawczo-rozwoje (4 pakiety tematyczne P1-4 - 12 projektów) jak również edukacyjno-szkoleniowe w okresie 20011-2016 obejmują szereg dziedzin priorytetowych dla gospodarki zgodnych z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013).


W ramach poszczególnych pakietów tematycznych P1-P4 są obecnie realizowane liczne projekty, które wymagają uczestnictwa zespołów badawczych posiadających często doświadczenie w tematach komplementarnych do tych realizowanych przez pracowników Centrum.

Ponad 50% realizowanych obecnie projektów (poza pracami zleconymi) są to projekty realizowane w oparciu o bezpośrednią współpracę z konkretnymi partnerami przemysłowymi.

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty